Forfatter: Robert Schwerdtfeger

DB (TUN) Varenumre på Woodfiber AIR- og TOP produkter!

Information og priser om Undertagsplader, vindspærreplader og løsuld isolering til indblæsning, er som noget nyt, tilgængelig for alle landets trælaster via www.byggebasen.dk

Hos Woodfiber ønsker vi at gøre det let og simpelt for alle trælaster i landet at forhandle holdbare, bæredygtige og klimavenlige produkter til deres kunder! Derfor har vi nu gjort vores produkter og alt teknisk dokumentation tilgængeligt på byggebasen. Hele branchen samles ét sted, og det er vigtigt at den viden der er behov for, også er tilstede dét sted. Første fase har været at gøre vores undertags- og vindspærre plader samt vores indblæsningsisolering tilgængeligt. Næste skridt er implementeringen af vores helt nye og klimavenlige facadeisoleringsprodukt HotWall Derudover kan Arkitekter og andre finde information og inspiration om bæredygtige produkter og byggeløsninger på BydDok.dk og på VælgBæredygtigt.dk Woodfiber AIR har DB varenummer: 2123682 Woodfiber TOP 22mm. har DB varenummer: 2124494 Woodfiber TOP 40mm. har DB varenummer: 2124362

Byggesektoren skal mindske sin CO2-udledning betydeligt hvis klimamål skal nås.

Energiforbruget i konstruktionsfasen er blevet voldsomt overset. Bygningsreglementet i danmark stiller fx ikke krav stiller til miljøpåvirkninger. 40 procent af verdens energiforbrug og 40 procent af verdens ressourceforbrug bliver dannet ved opførelse, brug og nedrivning af bygninger.

Byggematerialer belaster energiforbrug og klima mere end driftsforbruget. I Danmark har der i årtier været politisk fokus på driftsforbruget, og der er opnået store energibesparelser med fx isolering og passivhuse. Men energiforbruget i konstruktionsfasen halter.

Træhuse er nødvendige for klima og miljø. Europas skove har i gennemsnit mere træ pr. ha end verden som helhed. Europa er en af verdens største producenter af træ, samtidig med at skovene bidrager med andre goder end træ.

Læs stor artikel og undersøgelser på området her

På vej imod klimamålet med Woodfiber AIR – anvendt i succesfuld brandtest

Et innovativt partnerskab, imellem Furesø Kommune, JUUL & HANSEN ARKITEKTER, Jakobsen huse og DBI – The Danish Institute of Fire and Security Technology skabt resultater, allerede inden planen er færdiglagt!

Der er netop gennemført en modelovnstest 2×2 m med stor succes. Målet var at bevise en alternativ måde at sikre løs isolering i lofter, uden brug af specialdug, sådan at man i byggeriet kan løsuldsisolere ikke kun i vægge, men også i lofter.

I dag er man nødt til at løse problemet med mineraluldsbatts, som fastholdes med tråd, eller ved opsætning af en dyr specialløsning som bruges ifm. stråtækte tage.

Gennembrænding efter 46 min, så EI-30 er i hus med god margen. Teorien om at der dannes kulgitter, som har styrke til at holde isoleringen, er i den grad bevist. Temperaturen på konstruktionens overside kom ikke over 77°C”

Et KÆMPE skridt, som viser at træprodukter ikke skal betragtes som en brandrisiko, men ligefrem viser potentiale som brandbeskyttelse. Bemærk at den testede konstruktions overfladetemperatur, efter at Troldtektplader er faldet ned, stabiliserer sig omkring 75 grader, og bliver der. Der er 920 grader på undersiden!! Woodfiber AIR blev brugt i testen med det fantastiske resultat. Se videoen af branden her

  • 1
  • 2

© Woodfiber. Alle rettigheder forebeholdes.

Drevet af ImageConsult.