Byggesektoren skal mindske sin CO2-udledning betydeligt hvis klimamål skal nås.

Energiforbruget i konstruktionsfasen er blevet voldsomt overset. Bygningsreglementet i danmark stiller fx ikke krav stiller til miljøpåvirkninger. 40 procent af verdens energiforbrug og 40 procent af verdens ressourceforbrug bliver dannet ved opførelse, brug og nedrivning af bygninger.

Byggematerialer belaster energiforbrug og klima mere end driftsforbruget. I Danmark har der i årtier været politisk fokus på driftsforbruget, og der er opnået store energibesparelser med fx isolering og passivhuse. Men energiforbruget i konstruktionsfasen halter.

Træhuse er nødvendige for klima og miljø. Europas skove har i gennemsnit mere træ pr. ha end verden som helhed. Europa er en af verdens største producenter af træ, samtidig med at skovene bidrager med andre goder end træ.

Læs stor artikel og undersøgelser på området her

© Woodfiber. Alle rettigheder forebeholdes.

Drevet af ImageConsult.