skip to Main Content
+ 45 42 44 02 36 info@woodfiber.dk
[two_third]

Få ett varmare och energisnålare hem!

Att tilläggsisolera är en bra affär. En välsisolerad vind ger dig varmare golv. Med tilläggsisolerad vind behåller du värmen från radiatorerna i din bostad. Du får en dragfri miljö och en lägre energikostnad. Den befintliga isoleringen kan i de flesta fall ligga kvar.

Tilläggsisolera golven utan att bryta upp dem

Det finns även lösingar för att tilläggsisolera i träbjäklaget om den “gamla isoleringen har sjunkit ihop”. Man behöver inte bryta upp golven. Isoleringen sprutas in utifrån och fyller mellan bjälkarna ovanpå den gamla isoleringen.

Her ses før og efter isolering, bemærk ingen dampspærre – KKS WOODFIBRE er hygroskopisk isolerings materiale derfor kan plast spærre undgås.
Denne sag er Roskilde palæ for slot og Ejendomsstyrelsen.

woodfiber - efter

Efter

woodfiber - foer

Før

[/two_third][one_third_last]

Teknisk data
Material: Ren granträfiber
Mögel: Mögelresistent
Brand: Brandhämmande medel tillsatt
Förpackning: Komprimerat i säck ca 17 kg
Isoleringsförmåga: = 0,039-0,042
Typgodkännande: Bevis 0265 i klass 42 för öppna vindbjälklag. Bevis 0266 i klass 39 för slutna konstruktioner.[/one_third_last]

Back To Top