skip to Main Content
+ 45 42 44 02 36 info@woodfiber.dk
Den Första Svenska Produkten Certifieras Enligt Cradle To Cradle

Den första svenska produkten certifieras enligt Cradle to Cradle

Miljöcertifieringen Cradle to Cradle har nu tilldelats den första produkten i Sverige. Denna krävande certifiering har tilldelats byggbranschen, där isoleringsmaterialet Woodfibre Träfiberisolering är den första svenska produkten att certifieras enligt Cradle to Cradle.

Med certifieringen enligt Cradle to Cradle ligger den svenska byggbranschen längst fram när det handlar om särskilt klimatvänliga material. Det är certifieringsföretaget Vugge til Vugge som nu har certifierat isoleringsmaterialet Woodfibre Träfiberisolering, som uppfyller miljöcertifieringens stränga krav, enligt Cradle to Cradle. Produkten har fått certifieringen bland annat därför att isoleringen är genomtänkt och klimatvänligt konstruerat. Woodfibre Träfiberisolering tillverkas av svenskt granvirke. Produkten ingår i ett biologiskt kretslopp utan att skada människor och miljö, och den ger inget avfall. Dessutom bidrar den positivt till CO2-räkenskaperna, därför att träd ackumulerar CO2 från atmosfären.

Krister Gustafsson äger företaget Woodfibre Träfiberisolering AB, som tillverkar Woodfibre Träfiberisolering. För honom är certifieringen viktig av flera skäl:

”Vi har i första hand sålt produkten för inneklimat och på dess förmåga att reglera fukt och därmed att skydda mot röta och svamp. Nu kan vi också marknadsföra oss som en speciellt grön produkt. Cradle to Cradle är redan viktigt i andra nordiska länder, och vi är stolta att vara de första i Sverige med den erkända certifieringen.

Woodfibre Träfiberisolering AB har redan byggt upp ett kundnätverk i Norden, och den danska importören har själv fått produkten certifierad där.

Annette Haastrup är VD i företaget Vugge til Vugge, som står för certifieringen. Hon berättar: ”Vi upplever ett stigande intresse för certifieringen i Sverige, där man för allvar håller på att inse värdet av Cradle to Cradle och den cirkulära ekonomin, väl hjälpt av EU-Kommissionen, som har satt cirkulär ekonomi på dagordningen i hela Europa.

Företaget Vugge til Vugge är det enda företaget i Norden som är ackrediterat som bedömningsorgan för det oberoende, non-profit Cradle to Cradle Products Innovation Institute. Institutet administrerar och utfärdar Cradle to Cradle-certifikat i Norden. Certifieringen sker baserat på et utvärdering av fem parametrar: Materialhälsa, återanvändbarhet, användning av förnybar energi, hantering av vatten och socialt ansvar.

 

Läs om Woodfibre Träfiberisolering här: //woodfibre.se

Läs om Cradle to Cradle-certifikatet här: //www.c2ccertified.org/products/scorecard/woodfibre-trfiberisolering

Läs om Vugge til Vugge här: //vuggetilvugge.dk

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top