skip to Main Content
+ 45 42 44 02 36 info@woodfiber.dk

Med de stigande uppvärmingskostnaderna är det en sund investering att se om sitt hus. Genom att tilläggsisolera huset kan du minska din energiförbruktning

Några av fördelarna är att:

 • Du spar pengar
 • Du sänker din energiförbrukning
 • Du använder en ren naturprodukt
 • Du får en behagling boendemiljö

Granfiber som är ett organsikt material fungerar ypperligt som tilläggsisolering i hus med sågspån, kutterspån eller andra organiska material.

 • Effektiv värmeisolering
 • Ljuddämpande
 • Brandhämmande
 • Tillverkat av ren granfiber
 • Råmaterialet är svensk gran
 • Typgodkänd
 • Uppfyller boverkets normer

Träfiberisolering är en ekologisk produkt som består av svensk gran och tillverkas i Åmmmeberg i södra Närke. Tillverknings- processen behåller granfibrernas form och dess röthämmande egenskaper. Inga kemikalier utöver de brandhämmande är tillsatta.

Back To Top