skip to Main Content
+ 45 42 44 02 36 info@woodfiber.dk

Woodfibre träfiberisolering används med fördel vid nybyggnation. Vinden isoleras med ett 50 cm tjockt lager isolering. Golven fylls med lösull mellan bjälkarna innan golvet läggs. Väggarna fylls med lösull innan väggbeklädnader sätts på plats.

Sprutning

Den brandskyddade lösullen sprutas på plats med speciell utrustning. Till skillnad mot isoleringskivor letar sig lösullen in i hörn, tätar kring eldosor och når alla hålrum i väggar och bjälklag. All isolering med träfiberisolering bör utföras av fackman. Det finns ett antal entreprenörer som är certifierade för lösullssprutning och som är väl insatta i dagens byggnorm.

Back To Top