skip to Main Content
+ 45 42 44 02 36 info@woodfiber.dk

Træfiberisolering som Woodfiber bruges i stadigt stigende grad i nybyggeri. Fra enfamilies parcelhuse til større etageejendomme. Træfiberisolering som Woodfibers høje isoleringsevne er eftertragtet til boliger, da det som naturprodukt skaber et godt indeklima og giver mærkbare energibesparelser i en tid, hvor også bæredygtighed er kommet på dagsordenen.

Back To Top